Etusivu      HRM-Palvelut
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

HRM-Palvelut

Perehdytys - Henkilöstön kehittäminen - Työhyvinvoinnin johtaminen - Työsuhteen ongelmatilanteet

Rekrytointi

Uuden henkilön rekrytointi on aina pitkäaikainen investointi. Ajallinen ja rahallinen panostus rekrytointiin maksaa itsensä nopeasti moninkertaisesti takaisin, kun tehtävään saadaan alusta alkaen oikea henkilö. Huolettomasti tehty väärä rekrytointi tulee kalliiksi.

Tarjoan palveluja kaikkiin rekrytointitarpeen tunnistamista seuraaviin vaiheisiin: 

Valmistautuminen 

  • Tavoiteprofiilin määrittäminen
  • Haun suunnittelu ja toteutus sekä hakemusten käsittely 

Haastattelut

  • Henkilön soveltuvuuden arviointi
  • Taustojen tarkastaminen
  • Yksin tai ryhmässä

Testaus

Yhteistyökumppanillani on yli 20 vuoden kokemus kyvykkyystestaamisesta. Käyttämämme menetelmä on käytössä yli 20 maassa maailmanlaajuisesti ja se on käännetty yli 20 kielelle.

Testaa testin luotettavuutta tilaamalla koetunnukset itsellesi!

Valinta

Lopullisen valinnan tekee aina asiakas. Kehittämisluotsina minun tehtäväni on kertoa oma näkemykseni hakijoista. Tehtävän vaatimukset ja haettavan henkilön ihanneprofiilin tuntee parhaiten asiakas itse. Tavoitteenani on järjestää tilanne, joissa tulevalla työnantajalla on valittavinaan hyvistä paras. Jos tähän ei päästä ensimmäisellä haulla, on seuraava hakukierros aina maksuton.

Työsopimus

Avustan työsopimuksen laadinnassa sekä perehdytän työnantajan työsopimuslain mukaisiin velvoitteisiin. 

Perehdytys

Perehdyttämisvaihe on työsuhteen kallein ja haavoittuvin vaihe. Omiin työtehtäviinsä perehtymässä oleva työntekijä tarvitsee tukea ja ennen kaikkea oikeaa opastusta, sillä alussa kaiken ollessa uutta, hänellä on lukemattomia mahdollisuuksia omaksua virheellisiä toimintatapoja, joita on myöhemmin vaikea korjata. Siksi työnantajan tulee osata kertoa kaikki sekin, mitä uusi työntekijä ei edes hoksaa kysyä.

Henkilöstön kehittäminen

Kehityskeskustelut ovat osa strategista osaamisen johtamista. Tee niistä eläviä ja merkityksellisiä! Oletko koskaan ajatellut, että nykyistenkin työntekijöiden kyvykkyys olisi hyvä aika ajoin tarkastaa samalla tavoin kuin rekrytoitaessa?

Käsittele kehityskeskustelussa aina:

  • Henkilön hoitaman tehtävän ammattitaitovaatimukset ja tavoiteprofiili
  • Työntekijän teknisen osaamisen ja henkisen kyvykkyyden kartoittaminen
  • Osaamisvajeiden tai käyttämättömien erityisosaamisalueiden löytäminen
  • Kehittämissuunnitelman laatiminen ja toimenpiteistä sopiminen

Kehittämisluotsaus soveltuu sekä esimiesten kehityskeskusteluvalmentamiseen että työntekijöiden kehittämissuunnitelmien toteuttamiseen ja seurantaan. 

Työhyvinvoinnin johtaminen 

Ihminen on psyykkis-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Jotta hän voisi hyvin sekä työssään, vapaa-ajallaan että elämässään yleensä, tulee kaikkien elämän osa-alueiden olla kunnossa ja tasapainossa. Hyvinvointikin on kokonaisuus. Koska valveillaoloajasta vähintään 60 % kuluu työssä, näkyvät kaikkien osa-alueiden ongelmat herkästi myös työssä ja toisinpäin: työssä koettu pahoinvointi siirtyy muille elämän osa-alueille.

Kehittämisluotsaus toimii osana kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin suunnitelmaa ja on mitä suurimmassa määrin juuri työhyvinvointia edistävää toimintaa.

Työterveyslaitoksen tuttu työhyvinvoinnin talomalli selityksineen (ks: Työterveyslaitos) on erinomainen kuvaus siitä, miten kaikki hyvinvoinnin osat ovat yhteydessä toisiinsa. Kuten rakennuksissa yleensä, tässäkin talossa on turha peltikattoa kiillottaa, jos perusta ei ole kunnossa. Liikunta- ja virkistyspäivillä, yhteisellä tekemisellä, harrastusten tukemisella ja muulla perinteisellä tyhy-toiminnalla on toki tärkeä merkitys, mutta ennen kuin em. toimet alkavat tuottaa työhyvinvoinnin paranemista, on perusasioiden oltava kunnossa.

Kehittämisluotsauksessa käsitellään kaikkia työhön, arvoihin, asenteisiin ja motivaatioon sekä ammatilliseen osaamiseen liittyviä asioita.


Kuvan lähde: Työterveyslaitos

Työsuhteen ongelmatilanteet

Avustan asiakkaitani kaikissa työsuhteen ongelmatilanteissa. Kukaan ei toivo koskaan joutuvansa irtisanomaan ketään saati purkamaan työsuhteita. Näitäkin tilanteita voi joskus tulla eteen ja ne on lisähankaluuksien välttämisen vuoksi hoidettava oikein – sekä ihmisten että lainsäädännön kannalta.

Moni esimies toivoo, ettei joutuisi ottamaan puheeksi työntekijän persoonaan liittyviä vaikeita asioita. Tällaisia voivat olla esim. heikentynyt työkyky, motivaatio- ja jaksamisongelmat, ammattitaidon puute, epäasiallinen käytös, henkilökohtainen hygienia jne. Kehittämisluotsina en tee töitä esimiesten puolesta, mutta yhdessä voimme suunnitella ja sopia, miten esimies itse tilanteen hoitaa. Yhteisessä istunnossa vaikeita tilanteita voi jopa harjoitella turvallisesti. Oppi karttuu ja pian vaikeat tilanteet hoituvat tyylikkäästi.

Ota yhteyttä, kerron lisää!

Sivun alkuun

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tmi Merela - kehittämisluotsi | y-tunnus: 2241715-8 | puh. 040 732 0015 | merja.laituri@merela.fi | Rönöntie 9b, 70100 Kuopio