Etusivu      Luotsista
Tulosta sivuLisää suosikkeihin

Luotsin esittely - Merja Laituri-Korhonen

Työkokemus - Ihmiskäsitys - Oppimiskäsitys - Johtamiskäsitys

Koulutus 

Olen peruskoulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Luin pääaineenani
Kuopion yliopistossa PK-yritysten johtamista ja laajoina sivuaineina suoritin
markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan sekä taloushallinnon ja
rahoituksen opinnot. Lisäksi suoritin sapattivuoteni aikana Innsbruckin
yliopistossa Itävallassa matkailuyritysten johtamisen ja markkinoinnin
opintokokonaisuuden sekä opiskelin saksankieltä.
 
Siirryttyäni henkilöstöjohtamisen asiantuntijatehtäviin 2000-luvun puolivälissä,
huomasin kaipaavani ihmistieteellistä teoriaa ja siksi suoritin Jyväskylän
yliopistossa kaksivuotisen psykologiaa ja kasvatustieteitä sopivasti sisältäneen työnohjaajakoulutuksen.
 
Kasvatustieteen opinnot ja ammatillisen opettajan pätevyyden olen hankkinut Oulun opettajakorkeakoulusta.
 

Työkokemus

Työssäoppimista minulle on ikääni verraten kertynyt reippaasti: lähes 25
vuotta. Tähän aikaan mahtuu tehtäviä laidasta laitaan: talonmiessiivoojasta
ja kioskimyyjästä koulutuksen kautta taloushallinnon ja markkinoinnin
asiantuntijatehtäviin sekä henkilöstö- ja yleisjohtoon. Kaikkia tekemisiäni jälkeenpäin pohdittuani huomaan oppineeni jokaisessa työssä jotain. Koska olen itsekin tarttunut elämäni varrella aina työhön kuin työhön, arvostan kaikkia töitä ja niiden tekijöitä koulutustaustaan, ikään, rotuun tai sukupuoleen katsomatta. Tärkeintä on, että jokainen arvostaa itse omaa työtään ja nauttii siitä. Vanha vertaus kivien kasaajista ja katedraalien rakentajista on mielestäni hyvin opettavainen.
Pidän ihmistä psyykkis-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena ja varsin
hienoviritteisenä ja herkkänä systeeminä, jota ohjaavat niin tietoiset kuin
tiedostamattomatkin tunteet, tarpeet ja motiivit. Mitä paremmin ihminen tuntee itsensä ja omat näkyvät ja piilevät ominaisuutensa, sitä paremmin hän pärjää vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vuorovaikutus oman elinpiirin jäsenten kanssa on mielestäni ratkaisevassa asemassa, kun mietitään ihmisen menestymisen mahdollisuuksia.
 
Omista vahvuuksista saa ja pitää nauttia ja niitä tulee hyödyntää, siitä syntyy työnilo. Mutta parhaita onnistumisen kokemuksia edeltää aina omien kehittämisen kohteiden kanssa kamppailu ja omien kykyjen ylittäminen. Aivan kuin urheilusuorituksessa tai pelkällä iltalenkillä, työssäkin on paras draivi päällä kun tulee sopivasti pikku hiki.

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys kulkee käsikädessä totuuskäsityksen kanssa. Luotsina
uskon, että jokaisella luotsattavallani on omat käsityksensä siitä mikä on
totta. Näihin käsityksiin liittyvät asiat on helppo uskoa ja oppia. Tämän
lisäksi uskon jokaisen oppivan kaiken, mitä itse haluaa oppia. Eli jos oppii
näkemään asioissa muitakin kuin vanhan, itselle tutun totuuden, on jokaisella
mahdollisuus oppia uutta.
 
Uusi tietämys ja osaaminen syntyy mielestäni parhaiten omien kokemuksien
kautta ja entisen tiedon ja osaamisen päälle rakentuen.

Johtamiskäsitys

Uskon henkilöstön hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden olevan yrityksen
menestyksen tärkein mahdollistaja ja puuttuessaan pahin este. Kerron
lyhyesti, miksi.
 
Mitä organisaatio pystyy aikaiseksi saamaan, riippuu sen käytettävissä olevista resursseista. Tärkein kaikista resursseista on henkilöstöresurssi. Se on samalla yrityksen kallein resurssi-investointi, sillä kaikkea muuta saa rahalla. Toisin kuin koneet ja laitteet, ihminen ei toimi napista painamalla ja vaatii aivan toisenlaista huolenpitoa. Ihminen toimii parhaiten ollessaan riittävän usein sopivasti tyytyväinen.
 
Kun organisaatiossa on työssä motivoitunut ja osaava henkilöstö, joka pitää
omasta työstään, tuntee paikkansa ja työnsä merkityksen, saavat he myös
tuotannon prosessit toimimaan. Näin tapahtuu, koska henkilöstö haluaa tehdä hyvää työtä.
 
Toimivat prosessit turvaavat sen, että myös yrityksen toinen tärkeä
ihmisryhmä – asiakkaat – ovat tyytyväisiä. Tyytyväiset asiakkaat maksavat
laskunsa.
 
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön, toimivien prosessien ja
asiakastyytyväisyyden kautta myös yrityksen kasvu ja tuloksellisuus, toisin
sanoen menestys ja tulevaisuus on turvattu. Nyt tyytyväisiä ovat johto ja
omistajat.
 
Yksinkertaista, eikö totta? Joku toteaa, että helpommin sanottu kuin
tehty. Niin onkin ja siksi Kehittämisluotsin palvelut ovat usein paikallaan.
 
Tutustu palveluihin tai soita minulle saman tien ja sovitaan tapaaminen.
 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
Tmi Merela - kehittämisluotsi | y-tunnus: 2241715-8 | puh. 040 732 0015 | merja.laituri@merela.fi | Rönöntie 9b, 70100 Kuopio